Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP Chấn Kiệt 
CHAN KIET J.S.C 
CHAKI 
Lin Chen Cheng 
An Tây - An Điền Hamlet, Bến Cát Dist. 
Binh Duong 
CP 
Đồ gỗ giả cổ, mỹ nghệ - SX & KD,Đồ gỗ gia dụng - SX & KD 
650-3562151, 3580056, 3580057 
650-3562159 
 
 
Sản xuất sản phẩm gỗ gia dụng, mỹ nghệ xuất khẩu.