Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP bệnh viện máy tính quốc tế ICARE 
ICARE INTERNATIONAL HOSPITAL COMPUTER J.S.C 
 
Trần Vĩnh Phát 
181 Phan Đăng Lưu Str., Ward 1, Phú Nhuận Dist. 
Ho Chi Minh 
CP 
Điện - Thiết bị điện gia dụng khác - SX & KD,Thiết bị văn phòng - SX & KD,Tin học - Phần cứng - SX, KD và bảo trì sửa chữa,Viễn thông - Thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài.. 
39900000 
39202826 
icare@icare.com.vn 
www.icare.com.vn 
Kinh doanh máy tính, thiết bị điện tử viễn thông, máy VP, đồ điện gia dụng...