Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Công ty CP kết cấu thép ATAD 
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION 
ATAD 
Nguyễn Lê Anh Tuấn 
283 Hung Vuong Str., Ward 9, Dist. 5 
Ho Chi Minh 
CP 
Sắt, thép - sản phẩm - SX & KD,Cơ khí tổng hợp - SX & KD,Thép - Phôi thép - SX & KD,Thép - Thép tiền chế - SX & KD,Thép - Thép xây dựng - SX & KD,Xây dựng - Công nghiệp,Xây dựng - Dân dụng,Khu công nghiêp, khu chế xuất 
(84.8) 3833 6899 
(84.8) 3833 6105 
sales@atad.vn 
www.atad.com.vn 
Thiết kế, sản xuất và lắp dựng hoàn chỉnh các sản phẩm nhà thép tiền chế phục vụ cho các công trình công nghiệp và dân dụng.