Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Bio - rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd 
BIO-RAD LABORATORIES (SINGAPORE) - REP.OFFICE 
BIO-RAD 
Ngô Xuân Khoa 
180 Pasteur Str., Dist. 1 
Ho Chi Minh 
VPDD 
Hoá chất cơ bản - SX & KD,Dược phẩm - Kinh doanh, bán lẻ 
38236757 
38236755 
lex_cillexens-@bio-rad.com 
www.bio-rad.com 
Kinh doanh hóa chất xét nghiệm y tế.