Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Báo Sài Gòn Tiếp Thị 
SAI GON TIEP THI NEWSPAPER 
 
Nguyễn Xuân Minh 
25 Ngô Thời Nhiệm Str., Dist. 3 
Ho Chi Minh 
DNNN 
Điện tử - Thiết bị điện tử gia dụng - SX & KD,Hoá mỹ phẩm - SX & KD,Báo chí,Thực phẩm ăn liền - Chế biến & KD 
39305473, 39305474 
39305470 
sgtt@hcm.vnn.vn 
www.sgtt.com.vn 
Biên tập và phát hành báo 'Sài Gòn Tiếp Thị'