Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP dược phẩm Hà Tây 
HA TAY PHARMACEUTICAL J.S.C. 
HATAPHAR 
Lê Văn Lớ 
10A Quang Trung Str., Quang Trung Ward, Hà Đông Town 
Ha Noi 
CP 
Hoá mỹ phẩm - SX & KD,Dược phẩm - Sản xuất,Y tế - Trang thiết bị - SX & KD 
4-33338246 
4-33338290 
hataphar@fpt.vn, duocphamhatay@gmail.com 
hatayphar.com.vn 
Sản xuất, kinh doanh dược phẩm và thiết bị y tế, mỹ phẩm, dược liệu.