Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc 
NORTHERN FREIGHT COMPANY INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER 
NF 
Hoàng Hoa Phòng 
No 25 Điện Biên Phủ Str., Ngô Quyền Dist. 
Hai Phong 
CP 
Giao nhận & kho vận 
31-3551501 
31-3551502 
nfhaiphong@northfreight.com 
 
Đại lý giao nhận, kho vận, quá cảnh hàng hóa và các dịch vụ hàng hải.