Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Công ty CP kết cấu thép ATAD 
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION 
ATAD 
Trần Quang Cảnh 
Kailash Building, 3rd Floor, Lot B21, Tran Thai Tong Str., Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Dist. 
Ha Noi 
CP 
Sắt, thép - sản phẩm - SX & KD,Cơ khí tổng hợp - SX & KD,Thép - Phôi thép - SX & KD,Thép - Thép tiền chế - SX & KD,Thép - Thép xây dựng - SX & KD,Xây dựng - Công nghiệp,Xây dựng - Dân dụng,Khu công nghiêp, khu chế xuất 
(84.4) 3745 0123 
(84.4) 3745 0111 
sales@atad.vn 
www.atad.com.vn 
Thiết kế, sản xuất và lắp dựng hoàn chỉnh các sản phẩm nhà thép tiền chế phục vụ cho các công trình công nghiệp và dân dụng.