Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường 
MINH CUONG MECHANICS - CONSTRUCTION - TRADING J.S.C 
MINH CUONG., JSC 
Dương Văn Yên 
Km10, Đường quốc lộ 3, Cầu đôi, Uy Nỗ, Đông Anh 
Ha Noi 
CP 
Cơ khí tổng hợp - SX & KD,Thép - Thép tiền chế - SX & KD,Thép - Thép xây dựng - SX & KD,Xây dựng - Công nghiệp 
38835397 
38832305 
minhcuong.kh@gmail.com 
www.ketcauthepminhcuong.com.vn 
Tư vấn, thiết kế; Xây dựng công nghiệp; Kết cấu thép, nhà thép tiền chế, chế tạo máy móc, thiết bị và các sản phẩm cơ khí.