Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP 198 
CO.NO.198 
 
Đặng Hữu Thuỷ 
2/161/2 Thái Hà Str., Đống Đa Dist. 
Ha Noi 
CP 
An ninh - Chống cháy & báo động, chống trộm và bảo vệ - Thiết bị và hệ thống - SX & KD,Tự động - Hệ thống và thiết bị 
35373109, 35373087 
35373989 
x297.bca@fpt.vn 
 
Kinh doanh hệ thống báo cháy, thiết bị an ninh, hệ thống tự động phục vụ kinh tế, an ninh, quốc phòng