Tìm kiếm doanh nghiệp

Chế độ gõ: None Telex

Kết quả tìm kiếm

412 bản ghi được tìm thấy, trang 1 của 42
Logo. Tên doanh nghiệpVINASEA 

1.Cty TNHH Biển Việt
Telephone:(84-58) 356 2911    Fax:(84-58) 356 2912   
Email:vinasea.ltd@vnn.vn
Website liên kết:www.vinasea.com, www.vinasea.vn

Địa chỉ:259 Thống Nhất, TP Nha Trang

Ngành:Bảo hộ lao động - Trang thiết bị - SX & KD,Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Xuất nhập khẩu hải sản và cung cấp vật tư hải sản. Nhập khẩu và phân phối các loại bảo hộ lao động tiêu chuẩn HACCP cho ngành thủy hải sản. Sản xuất bảo hộ lao động cho ngành thủy sản.

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệTHIEN ANH 

2.Cty TNHH Thiên Anh
Telephone:(84-58) 3884445 - 3883158 - 2241046    Fax:(84-58) 3884443   
Email:thienanhcom@dng.vnn.vn
Website liên kết:

Địa chỉ:4 Lê Văn Tám St, Phước Long Ward, Nha Trang City

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Mua bán, chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu.

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệCUU LONG SEAPRO 

3.Chi nhánh Công Ty CP Thủy Sản Cửu Long (CUU LONG SEAPRO)
Telephone:38269680    Fax:39400394   
Email:culongseapro@hcm.fpt.vn
Website liên kết:www.culongseapro.vn

Địa chỉ:7A Nguyen Tat Thanh Str., Ward 12, Dist. 4

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Sản xuất chế biến kinh doanh thủy hải sản.

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệ 

4.Cơ sở Huy Ký
Telephone:38552451    Fax:38535889   
Email:
Website liên kết:

Địa chỉ:41 Chu Văn An Str., Dist. 6

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Sản xuất mực khô, gia vị

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệANOVA 

5.Cty Anova thủy sản Việt Nam - VPĐD
Telephone:39306066, 39308188    Fax:39306938   
Email:phantuong@anovafood.com
Website liên kết:www.anovafood.com

Địa chỉ:Rm.E44-E45, 4th Flr., 40 Bà Huyện Thanh Quan Str., Dist. 3

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Thủy sản.

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệ 

6.Cty Butler
Telephone:38208885    Fax:38205915   
Email:
Website liên kết:www.butlers-choice.com

Địa chỉ:31D Nguyễn Văn Mai Str., Dist.3

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Thủy sản

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệFPREXCO HUNG VUONG 

7.Cty chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương
Telephone:38779180    Fax:38779182   
Email:fprexcohungvuong@hcm.netnam.vn
Website liên kết:

Địa chỉ:97/2/6 Kinh Dương Vương Str., Ward 12, Dist. 6

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Chế biến và kinh doanh thuỷ hải sản

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệ 

8.Cty chế biến thực phẩm xuất khẩu Ken Ken Việt Nam
Telephone:38917506, 38917507    Fax:38916161   
Email:kenken@hcm.vnn.vn
Website liên kết:

Địa chỉ:208/8 Hàng Sao Str., Đông Hưng Thuận Ward, Dist.12

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Chế biến thuỷ sản

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệVIPHIMEX 

9.Cty chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu Việt Phú
Telephone:39733319, 39733323/21    Fax:39733362   
Email:viphimex@hcm.vnn.vn
Website liên kết:www.viphimex-seafood.com

Địa chỉ:262 Luỹ Bán Bích Str, Hòa Thạnh Ward, Tân Phú Dist.

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Chế biến, xuất khẩu thuỷ hải sản

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệMINH PHU - HAU GIANG SEAFOOD 

10.Cty chế biến thủy sản Minh Phú - Hậu Giang
Telephone:711-711.2228788    Fax:711-711.2228789   
Email:chuthibinh@minhphu.com
Website liên kết:www.minhogu.com

Địa chỉ:Lot.9, Road 3A, Sông Hậu IZ., Giai Đoạn 1, Châu Thành Dist.

Ngành:Thuỷ sản - Chế biến & KD

Hoạt động:Chế biến thủy sản.

Hồ sơ Cty | Sản phẩm/dịch vụ | Liên hệ