Công ty CP kết cấu thép ATAD

Thông tin doanh nghiệp

Công ty CP kết cấu thép ATAD 
ATAD STEEL STRUCTURE CORPORATION 
ATAD 
 
595 Binh Huu II Hamlet, Duc Hoa Thuong Ward, Duc Hoa Dist. 
Long An 
CP 
Sắt, thép - sản phẩm - SX & KD,Cơ khí tổng hợp - SX & KD,Thép - Phôi thép - SX & KD,Thép - Thép tiền chế - SX & KD,Thép - Thép xây dựng - SX & KD,Xây dựng - Công nghiệp,Xây dựng - Dân dụng,Khu công nghiêp, khu chế xuất 
(84.72). 3762 763 
(84.72). 3762 764 
sales@atad.vn
www.atad.com.vn 
Thiết kế, sản xuất và lắp dựng hoàn chỉnh các sản phẩm nhà thép tiền chế phục vụ cho các công trình công nghiệp và dân dụng.