Cty CP Anh Thăng

Thông tin doanh nghiệp

Cty CP Anh Thăng 
ANH THANG J.S.C 
 
Trần Tuấn Việt 
648 Điện Biên Phủ Str., Ward 11, Dist. 10 
Ho Chi Minh 
CP 
Xây dựng - Khảo sát, thiết kế & tư vấn 
38356660, 38305671 
38305671, 38394291 
sale@awafountains.com
www.anhthang.com.vn 
Kiến trúc, nội thất. Kinh doanh phụ tùng xe