Boo Young - VPĐD

Thông tin doanh nghiệp

Boo Young - VPĐD 
BOO YOUNG - REP.OFFICE 
 
Lê Việt Dũng 
6th Flr., 41 Nguyễn Thị Minh Khai Str., Dist. 1 
Ho Chi Minh 
VPDD 
Xây dựng - Dân dụng 
38228532, 38228552 
38228530 
 
 
Xây dựng và phát triển nhà.