Amoli - VPDD

Thông tin doanh nghiệp

Amoli - VPDD 
AMOLI ENTERPRISES LIMITED - REP.OFFICE 
 
Juandra Ravi 
Rm. 211, 2nd Flr., 316B Điện Biên Phủ Str., Ward 11, Dist. 10 
Ho Chi Minh 
VPDD 
Dược phẩm - Sản xuất,Thiết bị văn phòng - SX & KD 
39291924 
39291923 
amoli@hcm.vnn.vn
www.chemphar-kk.com 
Sản xuất dược phẩm và kinh doanh nguyên liệu dược, thiết bị văn phòng.