Ban truyền thông - Cty TNHH Siemens

Thông tin doanh nghiệp

Ban truyền thông - Cty TNHH Siemens 
SIEMEN CO.,LTD. - VIETNAM COMMUNICATIONS DEPARTMENT 
SIEMENS 
Phạm Thái Lai 
9th Flr, Ocean Park Bldg, 1 Đào Duy Anh Str., Đống Đa Dist. 
Ha Noi 
VPDD 
Giao thông vận tải - Dịch vụ hỗ trợ,Tự động - Hệ thống và thiết bị,Viễn thông - Các dịch vụ (điện thoại, fax, truyền số liệu, datapost),Viễn thông - Thiết bị: điện thoại cố định, di động, fax, tổng đài..,Y tế - Trang thiết bị - SX & KD 
35776688 
35776699 
doan-ho.diep@siemens.com
www.siemens.com.vn 
Giải pháp và dịch vụ công nghiệp. Tự động hoá và truyền động. Giao thông vận tải. Thiết bị y tế.