Thông tin doanh nghiệp

 
BAYER (SINGAPORE) PTE., LTD. 
 
Brown Smiley 
Rm.602, 43 Trần Xuân Soạn Str., Hai Bà Trưng Dist. 
Ha Noi 
VPDD 
Hoá chất cơ bản - SX & KD 
39781543 
39781541 
 
 
Kinh doanh hoá chất, tân dược