Thông tin doanh nghiệp

 
ACTION CHEMIQUE THERAPEUTIQUE (A.C.T) 
 
Jean Pierre Parmenties 
4IF3 Thai Thinh Str., Dong Da Dist., Ha Noi 
Ha Noi 
VPDD 
Dược phẩm - Kinh doanh, bán lẻ,Dược phẩm - Sản xuất,Y tế - Trang thiết bị - SX & KD 
35141259 
35141259 
act-hn@netnam.vn
 
Dược phẩm và thiết bị y tế